NDN: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014, 2015 và phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1

CTCP Nhà Đà Nẵng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá phát hành 10.000đ

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDN của CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2015

  • acb.jpg
  • bidv.jpg
  • bvs1.jpg
  • kis.jpg
  • lienhuong.jpg
  • shs.jpg
  • vcb.jpg