HHS: Quý 1 lãi hơn 191 tỷ đồng nhờ hợp nhất với Hoàng Giang

Các chỉ tiêu báo cáo hợp nhất quý 1 của Công ty cho thấy kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Tổng doanh thu Công ty đạt 594 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 191,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) vừa mới công bố kết quả kinh doanh hợp nhất lần đầu sau khi mua lại Hoàng Giang. Ngoài lợi nhuận lớn tới từ hoạt động kinh doanh của hai công ty, Công ty mẹ được ghi nhận khoản lợi nhuận lớn từ phát sinh lợi thế thương mại lên tới 119,5 tỷ đồng.

Theo thông tin mới nhất từ Công ty cho biết, ngày 11/3/2015 HHS đã hoàn tất thủ tục phát hành gần 47,9 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phần CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (HG). Qua đó, HHS chính thức sở hữu 99,78% và trở thành công ty mẹ của Hoàng Giang kể từ thời điểm nêu trên. BCTC hợp nhất của Công ty được lần đầu thực hiện trên cơ sở hợp nhất các chỉ tiêu tính từ thời điểm này.

Các chỉ tiêu báo cáo hợp nhất quý 1 của Công ty cho thấy kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan khi hợp nhất kết quả kinh doanh giai đoạn 11/3 - 31/3/2015 của Hoàng Giang và lợi thế thương mại gần 120 tỷ đồng. Tổng doanh thu Công ty đạt 594 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 191,5 tỷ đồng.

Về giá trị lợi thế thương mại, cụ thể, giá trị thực hiện mua lại HG của HHS với giá trị mua (hoán đổi) là gần 479 tỷ đồng, trong khi Giá trị Tài sản ròng tại thời điểm 31/3/2015 của HG là 598,5 tỷ đồng; giá trị sổ sách ở mức 12.821 đồng/CP. Khoản chênh lệch được ghi nhận khi thực hiện hợp nhất.

Thông tin về vốn chủ sở hữu của Hoàng Giang ngày 31/3/2015.

Có thể thấy hoạt động kinh doanh cố lõi của riêng HHS và Hoàng Giang đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. M&A thành công, Hoàng Giang như chắp thêm cánh cho HHS đạt được những kết quả vượt trội.

  • acb.jpg
  • bidv.jpg
  • bvs1.jpg
  • kis.jpg
  • lienhuong.jpg
  • shs.jpg
  • vcb.jpg