PVC: Chuyển nhượng nhà máy Hóa phẩm Dầu khí hơn 132 tỷ đồng

Tổng CTCP Dung dịch khoan & Hóa phẩm dầu Khí (HNX: PVC) đã thông qua hợp đồng và phê duyệt giá trị chuyển nhượng hơn 132 tỷ đồng của Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại KCN Cái Mép với CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC–Miền Nam (OTC: DMCSouth).

Được biết, DMCSouth là công ty con của PVC. PVC đang nắm giữ đến hơn 90% vốn tại đây (tính đến 31/12/2014).

  • acb.jpg
  • bidv.jpg
  • bvs1.jpg
  • kis.jpg
  • lienhuong.jpg
  • shs.jpg
  • vcb.jpg