NDN: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014, 2015 và phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1

CTCP Nhà Đà Nẵng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá phát hành 10.000đ

Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDN của CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2015

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: 26/05/2015

* Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: 26/05/2015

* Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 16.165.272

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm

+ Số tài khoản: 5611.0000.788.776

- Loại cổ phiếu đặt mua: + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian bắt đầu: 04/05/2015

+ Thời gian kết thúc: 28/05/2015

- Thời gian đăng ký đặt mua:

+ Thời gian bắt đầu: 04/05/2015

+ Thời gian kết thúc: 04/06/2015

  • acb.jpg
  • bidv.jpg
  • bvs1.jpg
  • kis.jpg
  • lienhuong.jpg
  • shs.jpg
  • vcb.jpg