Dịch Vụ

CTCP Tư Vấn Đầu Tư Bắc Đẩu Tinh hoạt động chủ yếu trong 4 lĩnh vực :

- Ủy thác đầu tư

- Đại lý chứng khoán

- Tư vấn đầu tư và tư vấn tìm nguồn vốn cho doanh nghiệp

- Tư vấn tài chính cá nhân

 dichvusp

  • acb.jpg
  • bidv.jpg
  • bvs1.jpg
  • kis.jpg
  • lienhuong.jpg
  • shs.jpg
  • vcb.jpg